hidden

Fintech rješenja

F-IQ

F-IQ (www.f-iq.app) je naš doprinos financijskoj pismenosti i poticanju odgovornog financijskog ponašanja. Potpuno besplatna mobilna aplikacija namijenjena je upravljanju osobnim financijama i omogućava korisniku pregled, praćenje i analizu vlastitog financijskog stanja. Neovisno o tome u kojim bankama imate otvorene transakcijske račune, korištenjem F-IQ aplikacije na jednom mjestu ćete dobiti ocjenu vašeg financijskog zdravlja, detaljan pregled i kategorizaciju svih svojih prihoda i troškova kao i predikciju budućeg stanja vaših financija.

Aplikacija se oslanja na PSD2 regulativu EU. Gaurus je licencirani pružatelj usluge informiranja o računu i posjeduje AISP licencu izdanu od stane Hrvatske Narodne Banke koja je valjana u svim zemljama članicama EU. F-IQ aplikacija je dostupna za Android i iOS platformu.

F-IQ projekt sufinanciran je sredstvima EU (detaljnije).

Više informacija možete pronaći na www.f-iq.app


BankConnect

BankConnect je usluga razvijena za potrebe poslovnih korisnika. I ovo rješenje, slično kao i F-IQ, oslanja se na PSD2 regulativu EU te omogućuje transparentno povezivanje postojećih informacijskih sustava poslovnih korisnika sa sustavima njihovih poslovnih banaka te prikupljanje i obradu podataka u realnom vremenu, 24 sata na dan.

BankConnect uklanja razlike u sučeljima banaka i formatima podataka te na strukturiran način korisnicima omogućava pristup podacima sa vlastitih transakcijskih računa, neovisno o tome u kojoj se banci ti podaci nalaze. Dodatno, naša usluga osigurava istovremeno povezivanje sa više različitih banaka u slučajevima u kojima poslovni korisnik ima račune otvorene u više banaka. Ovakav pristup osigurava potpunu integraciju korisnikovog rješenja sa sustavima banaka te omogućava automatizaciju poslovnih procesa koji ovise o financijskim informacijama.

BankConnect usluga svoju glavnu primjenu nalazi u procesima automatskog knjiženja i kontiranja financijskih transakcija te automatskog prepoznavanja pristiglih uplata kao i njihovo povezivanje sa izdanim ponudama i računima.


F-Credit

F-Credit je usluga razvijena za potrebe tvrtki koje se bave davanjem kredita. To su u prvom redu banke, kreditne institucije i leasing kuće, ali isto tako i drugi korisnici koji svoje proizvode i usluge nude uz odgodu plaćanja i uz razne modele otplate. Usluga omogućuje automatiziranu izradu detaljnog izvještaja o financijskom ponašanju korisnika što je podloga za donošenje odluke o kreditiranju.

F-Credit se, kao i ostale naše usluge i rješenja u fintech sektoru, oslanja na PSD2 regulativu EU i AISP licencu te omogućuje prikupljanje i obradu podataka neovisno o tome u kojoj banci budući korisnik kredita ima otvorene račune.

Za izradu izvještaja o financijskom stanju korisnika F-Credit zahtijeva privolu korisnika koji traži kreditiranje te na osnovi toga omogućava uvid u različite vrste ključnih financijskih parametara koji su davatelju kredita od važnosti prilikom donošenja odluke o odobravanju.

F-Credit proces je u potpunosti digitaliziran te se vrlo lako integrira u automatizirani proces odobrenja bilo koje institucije koja ima potrebu poboljšati svoje procese odlučivanja kod odobravanja kreditnog zaduženja.

Carinski sustavi

ITMS

Naši eksperti imaju veliko iskustvo u dizajnu i razvoju ITMS (Integrated Tariff Management System) sustava u Hrvatskoj kroz EU financirane Phare projekte i to od samih početaka. Od pristupanja Hrvatske u EU, pa sve do danas aktivno smo sudjelovali u svim projektima vezanim uz održavanje i nadogradnju ITMS sustava za Carinsku upravu RH.

Kroz nekoliko velikih projekata stekli smo poslovna znanja o EU carinskom poslovanju neophodna za razvoj sustava upravljanja EU carinskom tarifom i danas možemo ponosno reći da smo vodeći stručnjaci za tarifne sustave u regiji. Naše kompetencije uključuju detaljno poznavanje Taric podatkovnog modela i algoritama obračuna carinskih davanja kao i poznavanje popratnih poslovnih procesa vezanih uz carinske kvote, nadzor i obvezujuća mišljenja.

Kroz partnerstva s tvrtkama Combis d.o.o. i APIS IT d.o.o. razvijamo i održavamo vitalne ITMS sustave u Carinskoj upravi RH kao što je Taric kalkulator dok smo u regiji prisutni u Makedoniji kroz partnerstvo s tvrtkom Asseco SEE. Vjerujemo da će naše kompetencije biti prepoznate i u drugim državama regije te da ćemo dobiti priliku doprinijeti razvoju sustava carinskog poslovanja u svim državama koje u sljedećem razdoblju pretendiraju biti članicama EU.

Transakcijski sustavi

mDigital

mDigital je sustav za upravljanje svim poslovnim procesima vezanim uz izdavanje i prodaju elektroničkih dobara. Sustav je razvijen po principu „ključ u ruke“ za tvrtku mStart koja je dio Fortenova grupacije i koristi se za distibuciju različitih vrsta elektroničkih dobara – od prepaid bonova za nadoplatu mobilnih tarifa, preko vouchera za razne vrste online servisa pa sve do lutrijskih proizvoda.

Više informacija možete pronaći na www.mstart.hr.

Mobilne aplikacije

Toni Milun

U suradnji sa najpopularnijim profesorom matematike u Hrvatskoj i našim poznatim blogerom Tonijem Milunom razvili smo mobilnu aplikaciju „Toni Milun“. Aplikacija trenutno sadrži kalkulatore koji omogućavaju uvid u vrlo korisne informacije kao što su optimalno popunjavanje porezne prijave (Popodica) te izračun plana otplate kredita uz usporedbu različitih parametara kreditiranja (Kreditorko).

Plan za nastavak razvoja „Toni Milun“ aplikacije uključuje implementaciju funkcionalnosti koje će omogućiti pregled cjelokupnog edukacijskog sadržaja koji je trenutno dostupan samo preko web sučelja kao i razvoj drugih korisnih kalkulatora.

Više informacija možete pronaći na www.tonimilun.hr.


Igrice

U slobodno vrijeme se volimo igrati, a volimo i istraživati nova područja i tehnologije koje su nam manje poznate. Stoga smo se odlučili okušati u izradi igara za pametne telefone. Rezultat su dvije mobilne igre: BallyBoo i Terragrin. Nakon ovog zabavnog i korisnog iskustva samopouzdano možemo reći da nemamo straha uhvatiti se u koštac sa razvojnim projekatima u sektoru multimedije i zabave. Ukoliko imate neku dobru ideju i trebate ekipu koja ju može realizirati, slobodno nam se obratite.

Ako želite isprobati naše igrice, potražite ih na AppStore i GooglePlay portalima, dostupne su za Android i iOS platforme:EU financiranje
image

EU financirani projekti

Osnovne informacije o projektu

Poziv:
Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza
Specifični ciljevi:
Poboljšanje inovativnosti srednjih i malih poduzeća
Naziv projekta:
"Prilagodba i komercijalizacija softverskog rješenja F-IQ“
Šifra projekta:
KK.03.2.2.04.0211
Korisnik:
Gaurus d.o.o., Jablanovac 27, 10000 Zagreb
Ukupna vrijednost projekta:
1.915.836,68 HRK
Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi):
1.747.818,92 HRK
Udio EU u financiranju projekta:
1.398.080,34 HRK
Razdoblje provedbe projekta:
01.09.2019 – 01.07.2021
Kontakt za više informacija:
info@gaurus.hrF-IQ
prilagodba i komercijalizacijaKratki opis projekta

Projekt prilagodbe i komercijalizacije inovativnog rješenja F-IQ rezultirat će uspostavljanjem F-IQ rješenja u svojoj punoj funkcionalnosti i komercijalizacijom u obliku mobilne aplikacije F-IQ i "white label" aplikacije koje će predstavljati skup naprednih funkcija, modula i algoritama za upravljanje osobnim financijama. Komercijalizaciju rješenja s prilagođenim naprednim funkcionalnostima bit će izvršena na temelju provedenog detaljnog istraživanje ciljanog tržišta i razvijene kvalitetne marketinška strategija za ciljana tržišta. Sve navedeno utjecat će na razvoj poslovanja i ostvarivanje prepoznatljivosti Prijavitelja u fintech industriji te rast prihoda od prodaje, izvoza i novog zapošljavanja djelatnika.
Softversko rješenje će se komercijalizirati u obliku dva proizvoda:
1. "white label" aplikacija namijenjena bankama (B2B tržište),
2. aplikacija F-IQ s naprednim funkcionalnostima namijenjena fizičkim osobama (B2C tržište).


Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Osnovni ciljevi projekta su uspostavljanje F-IQ rješenja u svojoj punoj funkcionalnosti i komercijalizacija u obliku mobilne aplikacije F-IQ i "white label" aplikacije, prvo na regionalnom, a potom i na globalnom tržištu. Uspješna realizacija tog cilja osigurat će stabilan izvor prihoda Prijavitelja, a to će osigurati prirodan rast poslovanja, otvaranje novih radnih mjesta te nastavak rada na ostalim aspektima projekta.
Sekundarni ciljevi projekta su:
• uspostavljanje dobrih poslovnih odnosa s bankama i ostalim financijskim institucijama i otvaranje vrata za realizaciju budućih projekata,
• prikupljanje velike baze individualnih korisnika kojima će u budućnosti biti moguće nuditi i druge vrste usluga,
• podizanje svijesti pojedinaca o potrebi racionalnog upravljanja osobnim financijama i
• podizanje financijske odgovornosti u društvu.

Realizacijom projekta „Financijska inteligencija“ (Financial IQ ili F-IQ) uspostavit će se softversko rješenje „u oblaku“ koji će korisniku omogućiti pregled, praćenje, planiranje i analizu vlastitog financijskog stanja. Rješenje će upravljati svim financijskim podacima korisnika, neovisno o izvoru podataka. Korisnik će biti u mogućnosti podatke pratiti pojedinačno ili skupno: moći će voditi jedan ili više vlastitih računa, ali i račune partnera ili ukućana s kojima dijeli kućni budžet.

Projekt prilagodbe i komercijalizacije rješenja F-IQ rezultirat će predstavljanjem inovacije na lokalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu, a u srednjem roku i na globalnom tržištu. Navedenim projektom prilagodit će se i proširiti funkcionalnosti proizvoda što će stvoriti kvalitetne pretpostavke za uspješnu komercijalizaciju proizvoda. Kao takav, projekt izravno utječe i u skladu je s investicijskim prioritetom 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, i specifičnim ciljem 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“. Konkretno, projekt će direktno pridonijeti u postizanju pokazatelja kroz:
• otvaranje novih radnih mjesta - minimalno 2 nova zaposlena na ekvivalent punog radnog vremena do 2022. godine,
• povećanje broja novih proizvoda i usluga na tržištu (više novih inovativnih proizvoda/usluga)
• korištenje privatnog kapitala kao dodatka EU javnim sredstvima (udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju iznosi više od 20% proračuna)
• povećani prihod od prodaje koji će proizaći iz aktivnosti lansiranja i komercijalizacije novih proizvoda koji su rezultat projekta (koeficijent u odnosu na traženu potporu veći od 1)
• povećani prihod od izvoza kao rezultat lansiranja i komercijalizacije novih proizvoda (povećanje prihoda od izvoza za minimalno 620.000 HRK)


Linkovi

→ www.strukturnifondovi.hr
→ https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

O nama

Gaurus je softverska agencija specijalizirana za dizajn i implementaciju složenih real-time sustava visokih performansi namijenjenih za rad u okruženjima visoke dostupnosti. Transakcijski sustavi, kompleksna poslovna pravila, enkripcija podataka, komunikacijski protokoli, strojno učenje – sve su to funkcionalnosti koje smo u prošlosti uspješno implementirali pa smo sigurni da ćemo i u budućim projektima uspješno iskoristiti naše bogato iskustvo.

Najviše samopouzdanja i veliko iskustvo posjedujemo u tehnologijama Java/JavaEE, PostgreSQL, Flutter, Python, vue.js, no ni ostale stvari nam nisu strane. Od platformi preferiramo Linux, Wildfly/JBoss i Docker. Ne bojimo se izazova niti na drugim tehnologijama, no prilično smo svjesni koliko je zahtjevno kretati sa stvarima u kojima nemaš dovoljno iskustva. Stoga ne brzamo sa uvođenjem novih tehnologija u velike projekte prije nego što ih isprobamo na nekom manjem projektu.

Više smo zainteresirani za implementaciju konkretnih funkcionalnosti, visoke performanse i optimizaciju sustava u usporedbi sa dizajnom rješenja. Zbog toga za kreiranje atraktivnog izgleda aplikacija, te UX i UI strategije u pravilu angažiramo naše vanjske partnere koji su puno iskusniji od nas po tom pitanju. Drugim riječima, ako se potencijalni projekt sastvoji uglavnom od web prezentacije i vrlo jednostavne poslovne logike, onda baš i nije idealan za nas.

Volimo se razgovarati i brainstormati sa našim korisnicima i to se trudimo činiti vrlo jasno, direktno i iskreno. Zbog toga nikada nećemo obećati da ćemo napraviti i isporučiti projekt za koji nismo potpuno uvjereni da ga zaista i možemo realizirati. Takav pristup osigurao nam je dugotrajna partnerstva, stabilne projekte i dugogodišnje vjerne korisnike. Sigurni smo da je to dobar recept i za sve buduće projekte.

Gaurus u brojkama: godina osnutka 2016. Od ukupno 6 stalno zaposlenih, 4 je visoko obrazovanih razvojnih inženjera sa dugogodišnjim iskustvom u razvoju kompleksnih sustava, jedan certificirani projektni manager (PMP) sa iskustvom vođenja velikih projekata i direktor koji se brine za stabilnost poslovanja te ujedno služi kao product manager i kao spona između korisnika i razvojnog tima. Prošle godine imali smo oko 500 kEUR prihoda. Locirani smo u Zagrebu.

tech_stack

Naš tim


Gaurus d.o.o.

Sjedište: Jablanovac 27, 10000 Zagreb, Croatia.

Ured: Koturaška 69, 10000 Zagreb, Croatia.

e-pošta: info@gaurus.hr

OIB: 87359785969

IBAN: HR1423600001102571570 - Zagrebačka banka d.d.

hidden

Privacy policy

© 2023 MakroBit.