hidden

GAURUS - tvrtka za razvoj softvera

Gaurus je mala softverska tvrtka specijalizirana za razvoj real time transakcijskih sustava i servisa (platnih sustava) te poslovnih aplikacija za specifične svrhe.

Tvrtka se zasniva na velikom iskustvu njenog osnivača i zaposlenika u razvoju platnih sustava ostvarenog u prethodnim tvrtkama. Kao mlada „startup“ tvrtki stremimo širenju baze naših klijenata i našeg razvojnog tima.

01.
Razvoj vlastitih proizvoda

S našim iskustvom u platnim sustavima, morali smo pokušati napraviti nešto inovativno u tom inače inertnom sektoru.
Rezultat je F-IQ (Financial IQ) – servis/aplikacija za upravljanje osobnim financijama koju svatko može koristiti čak i ako nije magistrirao ekonomiju. Servis je zasad dostupan u prototipnoj verziji da bi se prikupili povratne informacije korisnika, a u tijeku je njegova prilagodba za komercijalnu upotrebu
uz EU sufinanciranje.

02.
Razvoj mobilnih igara

Svi vole igre, ali ne znaju ih svi napraviti. Mi smo odlučili probati naučili kako se koristi Unity i napravili nekoliko igara.
OVDJE možete vidjeti što smo napravili.

03.
Razvoj specifičnih poslovnih aplikacija

Trebate poslovnu aplikaciju koja će pratiti specifične procese vaše tvrtke. Već imate aplikaciju koja bi to trebala raditi, ali ona jednostavno nije dobra jer vaš proces je kompleksan i zahtijeva dublje razumijevanje. Naši eksperti su spremni analizirati vaš posao i specifične procese i razviti aplikaciju za vas u malim inkrementalnim koracima kako bi brzo došli do rezultata i čim prije identificirali nesporazume.

laptop

Tko smo

Mi smo mala grupa individualaca koji su nekad prije zajedno radili i koji imaju zajedničku ideju da mogu bolje sami. Ojačani nekim novim mladim snagama, mislimo da nam zasad dobro ide. A ne smijemo zaboraviti spomenuti da nam je život puno lakši uz podršku naše partnerske tvrtke
Laka industrija d.o.o.


Tehnologije koje koristimo

Java SE – naš favorit za razvoj transakcijskih sustava i pozadinskih procesa
Java EE (Primefaces) – naš izbor za Java poslovne web aplikacije
PHP (Symfony) – kad radimo GUI za administraciju naših servisa biramo PHP i Symfony
PostgreSQL – procesiranje transakcija ilil web aplikacije, PostgreSQl je naš defaultni izbor
Unity – naš izbor za razvoj mobilnih igara

image

EU financirani projekti

Osnovne informacije o projektu

Poziv:
Inovacije novoosnovanih MSP-ova -II faza
Specifični ciljevi:
Poboljšanje inovativnosti srednjih i malih poduzeća
Naziv projekta:
"Prilagodba i komercijalizacija softverskog rješenja F-IQ“
Šifra projekta:
KK.03.2.2.04.0211
Korisnik:
Gaurus d.o.o., Jablanovac 27, 10000 Zagreb
Ukupna vrijednost projekta:
1.915.836,68 HRK
Ukupna vrijednost projekta (prihvatljivi troškovi):
1.747.818,92 HRK
Udio EU u financiranju projekta:
1.398.080,34 HRK
Razdoblje provedbe projekta:
01.09.2019 – 01.07.2021
Kontakt za više informacija:
info@gaurus.hrF-IQ
prilagodba i komercijalizacijaKratki opis projekta

Projekt prilagodbe i komercijalizacije inovativnog rješenja F-IQ rezultirat će uspostavljanjem F-IQ rješenja u svojoj punoj funkcionalnosti i komercijalizacijom u obliku mobilne aplikacije F-IQ i "white label" aplikacije koje će predstavljati skup naprednih funkcija, modula i algoritama za upravljanje osobnim financijama. Komercijalizaciju rješenja s prilagođenim naprednim funkcionalnostima bit će izvršena na temelju provedenog detaljnog istraživanje ciljanog tržišta i razvijene kvalitetne marketinška strategija za ciljana tržišta. Sve navedeno utjecat će na razvoj poslovanja i ostvarivanje prepoznatljivosti Prijavitelja u fintech industriji te rast prihoda od prodaje, izvoza i novog zapošljavanja djelatnika.
Softversko rješenje će se komercijalizirati u obliku dva proizvoda:
1. "white label" aplikacija namijenjena bankama (B2B tržište),
2. aplikacija F-IQ s naprednim funkcionalnostima namijenjena fizičkim osobama (B2C tržište).


Ciljevi i očekivani rezultati projekta

Osnovni ciljevi projekta su uspostavljanje F-IQ rješenja u svojoj punoj funkcionalnosti i komercijalizacija u obliku mobilne aplikacije F-IQ i "white label" aplikacije, prvo na regionalnom, a potom i na globalnom tržištu. Uspješna realizacija tog cilja osigurat će stabilan izvor prihoda Prijavitelja, a to će osigurati prirodan rast poslovanja, otvaranje novih radnih mjesta te nastavak rada na ostalim aspektima projekta.
Sekundarni ciljevi projekta su:
• uspostavljanje dobrih poslovnih odnosa s bankama i ostalim financijskim institucijama i otvaranje vrata za realizaciju budućih projekata,
• prikupljanje velike baze individualnih korisnika kojima će u budućnosti biti moguće nuditi i druge vrste usluga,
• podizanje svijesti pojedinaca o potrebi racionalnog upravljanja osobnim financijama i
• podizanje financijske odgovornosti u društvu.

Realizacijom projekta „Financijska inteligencija“ (Financial IQ ili F-IQ) uspostavit će se softversko rješenje „u oblaku“ koji će korisniku omogućiti pregled, praćenje, planiranje i analizu vlastitog financijskog stanja. Rješenje će upravljati svim financijskim podacima korisnika, neovisno o izvoru podataka. Korisnik će biti u mogućnosti podatke pratiti pojedinačno ili skupno: moći će voditi jedan ili više vlastitih računa, ali i račune partnera ili ukućana s kojima dijeli kućni budžet.

Projekt prilagodbe i komercijalizacije rješenja F-IQ rezultirat će predstavljanjem inovacije na lokalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu, a u srednjem roku i na globalnom tržištu. Navedenim projektom prilagodit će se i proširiti funkcionalnosti proizvoda što će stvoriti kvalitetne pretpostavke za uspješnu komercijalizaciju proizvoda. Kao takav, projekt izravno utječe i u skladu je s investicijskim prioritetom 3d „Potpora stvaranju kapaciteta MSP-a za uključivanje u proces rasta na regionalnim, nacionalnim i međunarodnim tržištima i inovacijskim procesima“, i specifičnim ciljem 3d2 „Poboljšana inovativnost malih i srednjih poduzetnika“. Konkretno, projekt će direktno pridonijeti u postizanju pokazatelja kroz:
• otvaranje novih radnih mjesta - minimalno 2 nova zaposlena na ekvivalent punog radnog vremena do 2022. godine,
• povećanje broja novih proizvoda i usluga na tržištu (više novih inovativnih proizvoda/usluga)
• korištenje privatnog kapitala kao dodatka EU javnim sredstvima (udio privatnih sredstava u ukupnom ulaganju iznosi više od 20% proračuna)
• povećani prihod od prodaje koji će proizaći iz aktivnosti lansiranja i komercijalizacije novih proizvoda koji su rezultat projekta (koeficijent u odnosu na traženu potporu veći od 1)
• povećani prihod od izvoza kao rezultat lansiranja i komercijalizacije novih proizvoda (povećanje prihoda od izvoza za minimalno 620.000 HRK)


Linkovi

→ www.strukturnifondovi.hr
→ https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Mi možemo
razviti aplikaciju za Vas

Naši eksperti su spremni analizirati vaš posao i specifične procese i razviti aplikaciju za vas u malim inkrementalnim koracima kako bi brzo došli do rezultata i čim prije identificirali nesporazume.

image

Gaurus d.o.o.

Sjedište: Jablanovac 27, 10000 Zagreb, Croatia.

Ured: Koturaška cesta 69, 10000 Zagreb, Croatia.

e-pošta: info@gaurus.hr

OIB: 87359785969

IBAN: HR1423600001102571570 - Zagrebačka banka d.d.

hidden

Privacy policy

© 2021 MakroBit.